Contact

De stichting De Nieuwe Kaart van Nederland streeft er naar de plangegevens van zoveel mogelijk gemeenten op te nemen. Wij inventariseren deze plannen echter niet zelf bij gemeenten of planontwikkelaars. Via bestaande provinciale (of regionale) monitoringssystemen wordt de informatie jaarlijks gedeeld met de Stichting de Nieuwe Kaart van Nederland. Wij zijn dan ook niet hoofdverantwoordelijke voor de getoonde inhoudelijke informatie.

Met inhoudelijke vragen over de plannen zelf dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente.

Meer informatie voor Gemeenten en Provincies:

Voor meer informatie of het doorgeven hiervan aan anderen kunt u ook onderstaande publicatie (pdf) downloaden.

Voor meer informatie voor provincies ,gemeenten en semi-overheden kunt u ook contact opnemen via: info@nieuwekaartnl.nl

 
 

Download de kaart met woningbouwplannen

De shapefile van de woningbouwplannen is beschikbaar
Let op!  het gaat hier enkel om openbare plannen. Optellingen van plannen (bijvoorbeeld per gemeente) zijn daarom altijd onvolledig en worden sterk afgeraden.

Download shapefile versie eind 2018 begin 2019