Archief

De informatie over energieprojecten is afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie is te vinden in de metadata van deze kaartlaag: https://services.arcgis.com/kE0BiyvJHb5SwQv7/arcgis/rest/services/Energieprojecten_2018_services/FeatureServer   Naam: Energieprojecten Economische Zaken Bron: Feature Service Meest recente data-update: 10 jul. 2018 14:40:01 Eigenaar: Rolien.Verbruggen_EZ Rolien.Verbruggen_EZ Labels: GISCC, RVO.nl, 2018, ETM, MinEZK, Energieprojecten Credits (toeschrijving): GIS Competence...

De gegevens zijn afkomstig van de Rijksoverheid, vanuit de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Voor meer informatie, zie de website over SDE bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/sde   Een nadere toelichting op de door ons gebruikte kaartlaag is hier te vinden: https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c https://services.arcgis.com/kE0BiyvJHb5SwQv7/arcgis/rest/services/SDE_projecten/FeatureServer...

Informatie over de geplande nieuwbouw van kantoren is beperkt en verspreid beschikbaar. Door Stec Groep is een inventarisatie gemaakt van bestaande documentatie over geplande nieuwbouw van kantoren. Denk aan provinciale behoefteramingen voor kantoren, regionale kantorenstrategieën en gemeentelijke kantorenvisie). Alleen harde plancapaciteit is meegenomen in de...

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke database IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). Provincie en gemeenten vullen deze database. De database bevat alle bedrijventerreinen (zowel bestaand als nieuw) en wordt jaarlijks geüpdatet. Op de Nieuwe Kaart van Nederland geven we alleen de geplande ontwikkelingen weer....

De gegevens zijn afkomstig van de betreffende gemeenten. Gemeenten zijn aangesloten op een monitoringssysteem. In huidige versie is gebruik gemaakt van de openbare gegevens uit de Planmonitor Wonen (provincie Friesland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland) en Plancapaciteit.nl (provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam).   Gestandaardiseerde basisinformatie...