Duurzame energieproductie

De gegevens zijn afkomstig van de Rijksoverheid, vanuit de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Voor meer informatie, zie de website over SDE bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/sde

 

Een nadere toelichting op de door ons gebruikte kaartlaag is hier te vinden:

https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c

https://services.arcgis.com/kE0BiyvJHb5SwQv7/arcgis/rest/services/SDE_projecten/FeatureServer