Home De Nieuwe Kaart van Nederland | Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op kaart

Momenteel wordt de inhoud van de Nieuwe Kaart niet geüpdatet. De Stichting Nieuwe Kaart van Nederland onderzoekt, na drie jaren van lobbyen en opbouwen, de mogelijkheden om het doel van de Nieuwe Kaart zo goed mogelijk te bereiken. De download met openbare woningbouwplannen is uitgeschakeld i.v.m. veroudering van de gegevens.

Over de nieuwe kaart in het kort

Deze website is de eerste bouwsteen voor de Nieuwe Kaart van Nederland. Het doel is om de Nieuwe Kaart door te ontwikkelen tot dé landelijke database die inzicht geeft in de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Ons land staat de komende jaren voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, elk met grote impact op de beperkte ruimte in ons land. Een goed overzicht van de plannen die hier continu voor gemaakt worden en het stadium waarin zij zich bevinden ontbreekt.

De huidige website geeft u een actueel overzicht van de woningbouwplannen in Nederland. Het gaat om een samenvoeging van de bestaande systemen voor woningbouwplanmonitoring die zich hebben aangesloten. Het betreft een groeimodel. Dit wil zeggen dat de plannen zijn opgenomen van gemeenten welke expliciet aan haar provincies hebben aangegeven deze plannen ook te willen publiceren. Tevens leveren nog niet alle provincies haar gegevens aan de nieuwe kaart. lees meer

Initiatief

Deze eerste versie van De Nieuwe Kaart 2.0 is tot stand gekomen op initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en RIGO research & advies.

Mede mogelijk gemaakt door

Dankzij de steun van onderstaande partijen kunnen we werken aan verbeteringen van de Nieuwe Kaart en het beschikbaar maken van meer gegevens. Wilt u weten hoe u kan bijdragen aan de Nieuwe Kaart, neem dan contact met ons op.

RUIMTELIJKEPLANNEN.NL

door Jesper Wat is het verschil tussen de Nieuwe Kaart en ruimtelijkeplannen.nl? Ruimtelijkeplannen.nl is de officiële website...

Bedrijventerreinen

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke database IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). Provincie en...