Home FAQ

FAQ

We plaatsen hier de vragen die bij ons binnenkomen en voor iedere bezoeker of toeleverancier relevant kunnen zijn. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Ruimtelijkeplannen.nl

Wat is het verschil tussen de Nieuwe Kaart en ruimtelijkeplannen.nl?

Ruimtelijkeplannen.nl is de officiƫle website van de overheid waarop alle formele plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, zoals bepaald in de Wet ruimtelijke ordening) gepubliceerd worden. De Nieuwe Kaart onderscheid zich door de daadwerkelijk voorgenomen plannen met aantallen en periode op kaart te tonen. Dat is anders dan bijvoorbeeld een bestemmingsplan dat de nieuwe ontwikkelingen weliswaar juridisch mogelijk kan maken, maar niet altijd exacte informatie geeft over de planning en soort ontwikkeling.

Downloaden gegevens

Kan ik de gegevens die getoond worden op de Nieuwe Kaart downloaden?

De shapefile van de woningbouwplannen is hier beschikbaar. Let op! het gaat hier enkel om openbare plannen. Optellingen van plannen zijn daarom altijd onvolledig en worden sterk afgeraden. Bronvermelding is verplicht. Het is niet toegestaan de data door te verkopen.

Real-time updates

Als ik als gemeente plannen wijzig in via plancapaciteit.nl en planmonitorwonen.nl, wordt dan gelijk de Nieuwe Nieuwe Kaart van Nederland ook aangepast?

Nee, momenteel levert uw provincie periodiek gegevens aan op basis van een export uit de het door u gebruikte systeem. De frequentie hiervan kan verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid lokale/regionale wijzigingen en de keuze die de provincie daarin maakt.

Plan(nen) toevoegen

Ik wil mijn plan(nen) ook in beeld brengen via de Nieuwe Kaart. Hoe doe ik dat?

Gemeenten leveren planinformatie aan de provinicie, maar de wijze waarop dit gebeurt verschilt. De twee belangrijkste systemen zijn plancapaciteit.nl en planmonitorwonen.nl. De provincies leveren de gegevens (samengevat) aan de Nieuwe Kaart. Werkt u of uw gemeente al mee aan het leveren van plangegevens aan uw provincie, informeer dan waarom uw plan (nog) niet getoond wordt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het betreffende plan als niet openbaar aangemerkt staat. Als uw gemeente en/of provincie nog niet meewerkt, informeer dan naar de mogelijkheden. Stuur eventueel ook contact met ons op.