Home Toelichting

Over de Nieuwe Kaart

Waarom

Stel je eens voor hoe handig het zou zijn: één database met daarin alle informatie over geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. In een oogopslag inzicht in welke plannen er zijn op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur.
Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft het initiatief genomen om een database te ontwikkelen die inzicht geeft in al deze plannen. Nederland staat de komende jaren voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking. Deze opgaven hebben grote impact op de beperkte ruimte in ons land. Daarnaast worden er steeds nieuwe plannen gemaakt: van woningbouw tot zonneweides en van transformatie van bedrijventerreinen tot de aanleg van nieuwe natuur. Een goed overzicht van al deze plannen op landelijk niveau en het stadium waarin zij zich bevinden ontbreekt.

 

De ‘oude’ Nieuwe Kaart

Tot 2010 bestond de Nieuwe Kaart van Nederland. Deze Nieuwe Kaart van Nederland was een landelijke database van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen. Deze Kaart richtte zich op toekomstige ontwikkelingen; nieuwe plannen werden continu opgevraagd, gerealiseerde plannen verwijderd van de Nieuwe Kaart. In 2010 is het updaten van de Nieuwe Kaart gestopt omdat het toenmalig ministerie van VROM de enige geldschieter was en dat geld destijds niet meer op kon brengen.

 

Eerste stappen Nieuwe Kaart 2.0

In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor de Nieuwe kaart 2.0. Samen met Provincie Zuid-Holland en RIGO zijn de reeds bestaande verschillende systemen voor woningbouwplanmonitoring samengevoegd in één kaart. Dit levert voor het eerst sinds 2010 weer een up-to-date landelijk beeld op van woningbouwplannen in Nederland. Maar de Nieuwe Kaart 2.0 heeft een breder doel dan alleen wonen. Alle geplande veranderingen in het ruimtegebruik horen hier een plek in te krijgen.

 

Onderhoudsarm

De Nieuwe Kaart is een verzamelpunt van elders gegenereerde informatie. Veel digitale informatie over toekomstige geplande ruimtelijke ontwikkelingen is vaak al (versnipperd) beschikbaar.
Dit maakt dat voor de nieuwe Nieuwe Kaart geen nieuw landelijk inventarisatie-instrument nodig is, maar dat deze gebruik kan maken van reeds bestaande (decentrale) bronnen. Beschikbaar voor meerdere viewers Technisch gezien gaat het om het opnemen van kaartlagen die te zien zijn in de viewer van de Nieuwe Kaart en (binnenkort) tevens als openbaar bestand beschikbaar gesteld worden. Deze kaartlagen kunnen tegelijkertijd ook opgenomen worden in andere systemen (binnenkort beschikbaar).