FAQ

Frequently Asked Questions
We verzamelen hier de komende tijd de vragen die bij ons binnenkomen en voor iedere bezoeker of toeleverancier relevant kunnen zijn. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Real-time updates
Als ik plannen wijzig in de planmonitor wonen, wordt dan gelijk de Nieuwe Nieuwe Kaart van Nederland aangepast?
– Nee, momenteel levert de provincie periodiek gegevens aan op basis van een export uit de planmonitor wonen. De frequentie hiervan kan verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid lokale/regionale wijzigingen.

Kaart beschikbaar als GIS bestand? De shapefile van de woningbouwplannen is beschikbaar. Let op!  het gaat hier enkel om openbare plannen. Optellingen van plannen zijn daarom altijd onvolledig en worden sterk afgeraden. Download schapefile versie eind 2017