Home portfolio_page Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

by newuser

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke database IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem). Provincie en gemeenten vullen deze database. De database bevat alle bedrijventerreinen (zowel bestaand als nieuw) en wordt jaarlijks ge├╝pdatet. Op de Nieuwe Kaart van Nederland geven we alleen de geplande ontwikkelingen weer. Daarbij is in IBIS de volgende selectie gemaakt:

  • Bedrijventerreinen die meer dan 90% uitgeefbaar zijn (uitgeefbaar areaal ten opzichte van totaal netto areaal).
  • Bedrijventerreinen die tussen 25% en 90% uitgeefbaar zijn, waarbij er minimaal 50 hectare uitgeefbaar is.