Kantoren

Informatie over de geplande nieuwbouw van kantoren is beperkt en verspreid beschikbaar. Door Stec Groep is een inventarisatie gemaakt van bestaande documentatie over geplande nieuwbouw van kantoren. Denk aan provinciale behoefteramingen voor kantoren, regionale kantorenstrategie├źn en gemeentelijke kantorenvisie). Alleen harde plancapaciteit is meegenomen in de selectie.
De plancapaciteit is weergegeven in vierkante meters bruto vloeroppervlakte (bvo). Het kan zijn dat in de praktijk de genoemde meters inmiddels ingevuld (gebouwd) zijn, of dat er plannen zijn om de plancapaciteit te wijzigen maar dat dit nog niet in een nieuw gewijzigd bestemmingsplan is vastgelegd.

 

De plancapaciteit is gebaseerd op de volgende bronnen:

 • Inventarisatie plancapaciteit kantoren in de provincie Utrecht, Sweco (2018)
 • Kantorenmonitor Limburg 2016, Provincie Limburg (2017)
 • Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant, Stec Groep (2018)
 • Kantorenstrategie Drechtsteden (2019)
 • Kantorenstrategie in Holland Rijnland (2019)
 • Strategie Werklocaties MRDH (2018)
 • Monitor Kantorenmarkt Zuid-Holland 2018 (2018)
 • Monitor Plabeka 2018-2019 Bijlagenrapport, Bureau Buiten (2019)
 • Bouwstenenrapport Herijking Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem-Nijmegen, Ecorys (2016)
 • Regionaal Programma Werklocaties. Regio Arnhem-Nijmegen (2017)
 • Kantoren Netwerkstad Twente (2012) & Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente, STOGO (2012)
 • Koersdocument Kantorenmarkt Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn (2014)
 • Kadernota Kantorenlocaties 20112020 Gemeente Zwolle (2010) & website Gemeente Zwolle
 • website Gemeente Leeuwarden (2019)
 • website Gemeente Groningen (2019)